Yoga heals ใจ 💗 by Mon Tudsanaporn

Yoga heals ใจ❤ by Mon Tudsanaporn

 

การฝึกโยคะสำหรับเรา มันมากกว่าการฝึกร่างกายให้แข็งแรง แต่มันเป็นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นด้วย

 

“Yoga is not a work-out. It is a work-in.”

 

ตอนเริ่มฝึกใหม่ๆ ด้วยความเป็นคนที่ขาแข็ง hamstring ตึง ก็จะเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่พอเรียนรู้ร่างกายตัวเองมากขึ้น ก็เริ่มเข้าใจว่าเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลย ขอแค่เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเราคนเมื่อวาน

 

แต่…ถึงจะรู้หลักการนี้ ก็ยังไปนำไปปฏิบัติจริงไม่ได้ ก่อนจะลงเรียนครูโยคะ YTTC ก็ยังแอบคิดว่าเรายังทำท่าAdvanceไม่ได้ จะเป็นครูได้หรอ จนได้มาเรียนถึงรู้ว่า…การเป็นครูโยคะที่ดีนั้น ไม่ได้อยู่ที่ทำท่ายากได้หรือเปล่า แต่อยู่ที่

เราสามารถถ่ายทอดความรู้และหลักปฏิบัติต่างๆให้กับผู้ฝึก ด้วยใจที่พร้อมเป็นผู้ให้และเผื่อแผ่พลังงานดีๆให้ผู้ฝึก เหมือนที่เราได้รับทุกครั้งตอนมาเข้าคลาสเรียนที่นี่

 

การได้มาเรียนที่ Satit Yoga มันช่วย transform ทั้งร่างกายและจิตใจของเรามากๆ ในวันที่ชีวิตเจอกับความทุกข์ การฝึกโยคะ ฝึกการหายใจ ฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ฝึกปล่อยวาง สิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราแข็งแรงขึ้น กลับมามองโลกบวกอีกครั้ง

 

“Take Your Yoga Practice Off the Mat and into Your Life”

 

By Mon TCC#4