Warrior2 : The past ,The future ,The present by Champ Makhamart

Warrior2 : The past ,The future ,The present

“Your left hand in the past, your right hand in the future, your heart in the present”

ท่านักรบที่ 2 :”มือซ้ายของคุณอยู่กับอดีต มือขวาของคุณอยู่กับอนาคต ส่วนหัวใจของคุณนั้นอยู่กับปัจจุบัน “
แขนซ้ายของเราเปรียบเสมือนกับการเดินทางของชีวิตของคนหนึ่งคน ที่ผ่านอดีตมามากมาย ไม่ว่าความทุกข์ และความสุข ความทรงจำที่ดีและสิ่งที่ไม่น่าจดจำ ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้น เป็นเครื่องนำพาเราให้มายืนอยู่ตรงกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจ ที่อยู่กับปัจจุบัน การมีชีวิตอยู่กับสิ่งรอบข้างและบุคคลรอบตัวของเราในปัจจุบัน มันเป็นสิ่งที่สุดแสนจะวิเศษที่ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ และขอให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้แบบไม่เสียดายเวลาในอดีตเมื่อสิ่งที่เราทำผ่านพ้นไป ส่วนอนาคตซึ่งเปรียบเสมือนแขนขวานั้นเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เกิดขึ้น บางคนก็คิดห่วงอนาคตมากเกินไปกลัวว่าจะเป็นเหมือนอดีต จนลืมนึกถึงว่า ปัจจุบันนั้นแหล่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งเปรียบเสมือนท่า warrior2 ถ้าเราให้ความสำคัญกับแขนซ้ายหรือแขนขวามากเกินไป จะทำให้เราค้างท่าไม่ได้นานและเป็นท่า warrior2 ที่ไม่สมบูรณ์แบบ : )

CHAMP MAKHAMART