SATIT YOGA STUDIO

สถิตโยคะ สตูดิโอ คือสถานฝึกสอนโยคะ ที่นำเสนอรูปแบบการสอนโยคะในแนวผสมผสานไว้ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ดำเนินการสอนโดยครูสถิต กิ่งวงษา และครูผู้มากประสบการณ์อีกหลายท่าน แนวการสอนมีหลากหลายสไตล์ เช่น Basic Yoga , Advanced Yoga ,Hatha, Power, Flow, Vinyasa, Ashtanga