สมาชิกแบบรายเดือน UNLIMITED

1 เดือน
THB2,900 บาท
3 เดือน
THB7,500 บาท
6 เดือน
THB13,900 บาท

คูปองรายครั้ง (COUPON)

1 ครั้ง (DROP IN)
THB500 บาท
10 ครั้ง (อายุ 4 เดือน)
THB3,000 บาท
20 ครั้ง (อายุ 6 เดือน)
THB5,000 บาท