“Miracle of yoga” ปาฏิหารย์แห่งโยคะ bY Aui Yogini

“Miracle of yoga” ปาฏิหารย์แห่งโยคะ bY Aui Yogini

“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญหิติ” มีความหมายว่า  อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน คือปฎิบัติเองรู้เอง คนอื่นไม่ปฏิบัติรู้ด้วยไมได้
โยคะเปรียบเหมือนการปฎิบัติธรรม คือต้อง ฝึกฝน เรียนรู้ ปฏิบัติ ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเอง ประโยชณ์กิดขึ้นได้กับตนเอง
  
      มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในการฝึกโยคะ จนอยากแบ่งปัน เฝ้าบอกคนรอบตัวว่าโยคะดียังไง ฝึกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่เป็นเรื่องเฉพาะตนจิงๆเกิดและรับรู้ได้ด้วยตนเอง คนที่ไม่เคยฝึกก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์อันมากมายของโยคะ ถึงจะอธิบายให้ลึกซึ้งแค่ไหนก็ยากที่จะเข้าใจ แม้คนรอบกายจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเราแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่เลือกในหนทางของโยคะ
  
      ถ้าใครได้อ่านบทความนี้ แล้วไม่เคยฝึกโยคะ เชิญชวนเข้ามาสู่หนทางของโยคะด้วยกัน  แล้วคุณจะได้พบกับ Miracle of yoga ด้วยตัวคุณเอง.และคุณจะเดินอยู่ในหนทางของโยคะไปตลอดกาล…                                              

Namaste..Aui Yogini
  27/03/2020