“Miracle of yoga” ปาฏิหารย์แห่งโยคะ bY Aui Yogini

“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญหิติ” มีความหมายว่า  อันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน คือปฎิบัติเองรู้เอง คนอื่นไม่ปฏิบัติรู้ด้วยไมได้
โยคะเปรียบเหมือนการปฎิบัติธรรม คือต้อง ฝึกฝน เรียนรู้ ปฏิบัติ ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเอง ประโยชณ์กิดขึ้นได้กับตนเอง
  
      มีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในการฝึกโยคะ จนอยากแบ่งปัน เฝ้าบอกคนรอบตัวว่าโยคะดียังไง ฝึกแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่เป็นเรื่องเฉพาะตนจิงๆเกิดและรับรู้ได้ด้วยตนเอง คนที่ไม่เคยฝึกก็ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงประโยชน์อันมากมายของโยคะ ถึงจะอธิบายให้ลึกซึ้งแค่ไหนก็ยากที่จะเข้าใจ แม้คนรอบกายจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของเราแต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่เลือกในหนทางของโยคะ
  
      ถ้าใครได้อ่านบทความนี้ แล้วไม่เคยฝึกโยคะ เชิญชวนเข้ามาสู่หนทางของโยคะด้วยกัน  แล้วคุณจะได้พบกับ Miracle of yoga ด้วยตัวคุณเอง.และคุณจะเดินอยู่ในหนทางของโยคะไปตลอดกาล…                                              

Namaste..Aui Yogini
  27/03/2020