โยคะ ไม่ใช่ กีฬา…. เขียนโดย อนุชิต มุรธาทิพย์

ที่ SATITYOGA ครูจะย้ำอยู่เรื่อยว่า ( โยคะ ไม่ใช่ กีฬา ) และพวกเราที่นี่ จะไม่ใช้คำว่า มา “เล่นโยคะ” แต่พวกเรามาเพื่อ ” ฝึกโยคะ ” กัน 🙂

โยคะ ต่างจาก กีฬา อย่างไร ?

๑ โยคะเน้น ปรัตยาหาระ คือ ลดการรับรู้ของ ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ต่อสิ่งเร้าภายนอก และเพิ่มการรับรู้ภายในตนเอง / กีฬาเน้น การเปิดประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพื่อรับรู้สิ่งเร้า จากภายนอก ตลอดเวลา

๒ โยคะเน้น การกระตุ้นประสาทอัตโนมัติ ด้านผ่อนคลาย / กีฬาเน้น การกระตุ้น ประสาทอัตโนมัติ ด้านตื่นตัว

๓ โยคะเน้น การบริหารร่างกายแบบ PASSIVE ที่ทำให้กล้ามเนื้อค่อยๆ ลดความตึงลง จนผ่อนคลาย / กีฬาเน้น การบริหารร่างกาย แบบ ACTIVE ที่เพิ่มความตึงของกล้ามเนื้อ ตลอดเวลา

๔ โยคะเน้น การพัฒนาอวัยวะภายในทรวงอก และช่องท้อง / กีฬาเน้น การพัฒนากล้ามเนื้อ กลุ่มหลักๆ ของร่างกาย เช่น ระยางแขน-ขา

๕ โยคะเน้น การพัฒนาจิต และใช้ “ลมหายใจ+ความรู้สึก” เป็นตัวนำ / กีฬาเน้น การพัฒนากล้ามเนื้อ และใช้ “การกระทำ” เป็นตัวนำ

โยคะไม่ใช่กีฬา เพราะโยคะเป็นได้ยิ่งกว่านั้น โยคะยังช่วยสร้างหุ่นนักกีฬา ให้กับทุกคนได้ ( หากฝึกเป็นประจำด้วยใจศรัทธา ) อยากโชว์ SIX PACKS ของผม ให้พวกคุณดูจัง !

เขียนโดย…อนุชิต มุรธาทิพย์ ๑๗ มี.ค.๖๒