“โยคะ” ในความหมายของคุณคืออะไร…BY Angelatingtong

ศาสตร์ “โยคะ” เกิดขึ้นและมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียมานานหลายศตวรรษ มีความหมายดั้งเดิมหลากหลาย แต่ใกล้เคียงกัน ว่า “รวมกัน” …”ผูกจิตใจไว้ด้วยกัน” …จนถึงมีการตีความว่า “การบรรลุถึงสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุมาก่อน”….ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความหมายแง่มุมใดก็ตาม..เราจะเข้าใจและตีความได้เองเมื่อเราได้ก้าวเข้ามาศึกษา เรียนรู้อย่างจริงจัง…

สำหรับเรา..โยคะ…ทำให้เราได้เข้าใจธรรมชาติภายในร่างกายของตัวเรา…ผ่านการฝึกอาสนะ…ปราณายามะ..และสมาธิ…เกิดกระบวนการเข้าใจ  ตั้งใจ และจดจ่อในสิ่งที่ทำอยู่…ในสิ่งที่อยู่กับปัจจุบัน..กับทุกๆ การกระทำและในทุกๆขณะ…ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สำหรับเรา..ล้วนนำไปสู่การเสริมสร้างสภาวะจิตใจที่ดี และการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติเพิ่มขึ้น….

การลงมือฝึกโยคะ นอกเหนือจากจะได้คำว่า สุขภาพดีขึ้นแล้ว…โยคะ..อาจจะนำทางให้แต่ละคนค้นพบในสิ่งใหม่ๆ…ค้นพบวิถีทางของตนเองได้ในแบบที่แตกต่างกัน…..

แล้วโยคะในความหมายของคุณ..คืออะไร…🧘

Angelatingtong/15 มีค. 2563