โยคะ จิต ร่างกาย ลมหายใจ… สมาธิ ..ก่อเกิดความสมดุล… พลังงานและศรัธา… แห่งความสงบสุข… นมัสเต…by Pattama Suthipibran

โยคะ
จิต ร่างกาย ลมหายใจ… สมาธิ
..ก่อเกิดความสมดุล… พลังงานและศรัธา…
แห่งความสงบสุข…
นมัสเต…🧘‍♂🧘‍♂🧘‍♂👏👏👏

 

ตั้งแต่พี่ได้เข้ามาฝึกโยคะ….ชีวิตพี่เปลี่ยนไปมาก….จากการที่พี่เป็นคนนอนตื่นสาย 10 โมงไม่ตื่น….จนทุกวันนี้…..พี่มีวินัย…..พี่สามารถตื่นเช้าแล้ว…..พี่มีความรู้สึกว่าร่างกายทพี่แข็งแรงขึ้นและคนรอบข้างของพี่ทักพี่อยู่ตลอดเวลาว่าพี่ดูเป็นคนมีสมาธิมากขึ้น…ซึ่งการฝึกโยคะนี้และการได้ฝึกกับครูที่นี่และเพื่อน….ที่นี่….ได้ทั้งเพื่อนและครูที่ดีเป็นต้นแบบทำให้เรามีแรงบันดาลใจและอยากฝึกโยคะต่อไป ฝึกอย่างมีสติ ☺️🧘‍♂

Pattama Suthipibran