โชคดีที่โยคะนำพาเราไปสู่ความสงบสุข by สุดจิตต์ มีแสง

ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ความสะดวกสบายต่างๆจนทำให้ความสงบสุขทางใจ กาย และจิต นั้นหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัว เราต้องเผชิญทั้งความเครียดและวิตกกังวลจากความก้าวหน้าทางข้อมูลข่าวสาร มลพิษ และโรคระบาดทั้งที่เกิดมาแล้วในอดีต และที่เกิดขึ้นมาใหม่ โดยที่เราไม่สามารถตั้งตัวได้ ซึ่งมันอยู่รอบๆตัวเรา จนทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดอาการซึมเศร้า ในบางครั้ง โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยในสถานการณ์ปัจจุบันคนที่จะได้เปรียบที่สุด คือคนที่แสวงหาเวลาเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั้นคือการฝึกสมาธิ และการฝึกโยคะเพราะการฝึกโยคะจะ ทำให้เกิดสมาธิ มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา ทำให้กายสบายจิตสงบไม่เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ตลอดเวลา แนวโน้มที่จะทำให้เราเกิดความเครียด และ โรคซึมเศร้า ได้น้อยมาก โชคดีที่โยคะนำพาเราไปสู่ความสงบสุข นมัสเต

ที่มา สุดจิตต์ มีแสง
ภาพประกอบ สุดจิตต์ มีแสง