เรียนแบบไม่เครียด by Anupat Phairotthanakul

ที่สถิตสตูดิโอครูสอนสนุกมากและแนะนำการเข้าท่าอาสนะต่างๆได้ดี ทำให้มีความเชื่อมั่นและเข้าใจ สามารถเข้าท่าได้ดีขึ้น และเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน นำไปต่อยอดได้ดี เรียนแบบไม่เครียด สนุก ครู สอน แบบให้เต็มที่ เลย

กบ