เป้าหมายสูงสุดของการฝึกโยคะ By Pornnakon Jaroenphamin

เป้าหมายสูงสุดของการฝึกโยคะ

“เป้าหมายของการฝึกโยคะ คือการนั่งท่าสุขะสะนะ (Sukhasana)” ครูต่ายได้กล่าวในคาบเรียน ถึงประวัติความเป็นมาของโยคะ

คำกล่าวเพียงสั้นๆของครูต่ายทำให้เราได้ย้อนคิดถึงการฝึกโยคะกับตัวของเราเองว่าเป้าหมายของเรานั้นในเรื่องของการฝึกโยคะทำเพื่ออะไร

สำหรับโยคี การนั่งท่าสุขะสะนะ เป็นเพียงความเรียบง่ายในชีวิตประจำวันเพื่อการฝึกตนหรือการบำเพ็ญเพียรตามหลักศาสนา ซึ่งเป็นกิจประจำวันของโยคี  ซึ่งการฝึกโยคะนั้นมีประโยชน์มากกว่าการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาท การทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆ การฝึกโยคะจึงได้ประโยชน์กับร่างกายทั่วทุกส่วน ซึ่งมีความแตกต่างกับการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆที่อาจไม่ได้เข้าไปกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทหรือต่อมไร่ท่อที่อยู่ภายในได้มากเท่ากับการฝึกโยคะ และการฝึกลมหายใจเข้า-ออกตามจังหวะการฝึกโยคะยังเป็นการได้ฝึกจิต และสมาธิอีกด้วย

สำหรับเราแล้วการฝึกโยคะนั้น ก็เพื่อให้มีชีวิตหรือทำกิจประจำวันได้อย่างแข็งแรงและยืนยาว พร้อมที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ ทางด้านร่างกายหรือจิตใจ เพื่อให้เราสามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างมีประสิธิภาพและไม่บกพร่องนั่นเอง

By Pornnakon Jaroenphamin