“สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจ มันมักมีค่าและสวยงามเสมอ” by Chatchanok Mittayasit

ครั้งหนึ่ง มิ้นได้มีโอกาสไป work shop การกุศลครั้ง 1 โดยมีครูผู้สอนคือครูสถิต และครูต่ายมาเป็นครูผู้ช่วย ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ได้รู้จักครูสถิต เป็นการเจอและเรียนครั้งแรกกับครูสถิต เป็นคลาสที่ประทับใจเป็นอยากมาก ณ ตั้งแต่ตอนนั้นทำให้เราอยากมาฝึกกับครูอีก และต่อไปเรื่อยๆ ครูสถิตเป็นครูที่มาจากใจ และจิตวิญญาณ ของครูเอง ไม่ใช่ทำหรือสอนตามหน้าที่แต่อย่างใด ครูสถิต เป็นครูท่านหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดึงศักยภาพของตนเอง และความมั่นใจออกมาได้ โดยครูใส่ใจ ค่อยให้กำลังใจ และบอกเทคนิคดีๆให้นักเรียนทุกคนเสมอ จนวันนึงเราได้มีโอกาสได้มาเรียน คลอสครู YTTC 200 ชม. กับครูสถิต ครูต่าย และครูต้า มันทำให้เราเข้าใจแก่นของศาสตร์ของโยคะมากขึ้น การเอาไปสอนหรือการเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และครูทั้ง 3 ท่าน เอาใจใส่นักเรียนทุกคน ทุกองค์วิชาความรู้ต่างๆ ครูก็รวบรวมมาให้เรา นักเรียนทุกคน โดยครูทั้ง3ท่าน ไม่ได้ถ่ายทอดทอดมาจากเสียงเพียงอย่างเดียว ครูทั้ง3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคต่างๆ ผ่านหัวใจของครูทั้ง 3 ดวง

“สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาจากหัวใจ มันมักมีค่าและสวยงามเสมอ” มิ้นหมร

YTTC #2 สวยงามด้วยหัวใจจากครูทั้ง3

-มิ้น-