ศวาสนะ #savasana

ศวาสนะ #savasana แปลว่า “ท่าศพ” เป็นอาสนะกลุ่มท่านอนหงายและจัดอยู่ในกลุ่มท่าดุลยภาพ (ศวา แปลว่า ศพ) ผู้ฝึกโยคะหลายท่านคงรู้จักคุ้นเคย และต้องเคยฝึกท่านี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง บางคนอาจคิดว่าท่านี้ง่ายมาก แต่จริงๆแล้ว ท่าศพอาสนะนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด จุดประสงค์ของการฝึกท่าศพอาสนะ คือ ให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ นอกจากร่างกายจะต้องนิ่งและผ่อนคลายแล้ว สภาวะจิตของผู้ฝึกก็ต้องนิ่งสงบด้วย ผลที่ได้คือ การผ่อนคลายทั้งกายและจิตอย่างล้ำลึก อันจะส่งผลให้เกิดสมาธิต่อไป การฝึกศพอาสนะนั้นต้องใช้เวลา การกำหนดความสนใจไปที่อวัยวะแต่ละส่วนของร่างกาย และ การกำหนดลมหายใจเข้า-ออกอย่างเป็นธรรมชาติ ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการฝึกท่านี้อย่างยิ่ง อุปสรรค 2 สิ่ง ที่อาจลดคุณค่าในการฝึกศพอาสนะ ก็คือ ความง่วงและจิตใจที่ฟุ้งซ่าน หากรู้สึกง่วงขณะฝึก ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกให้ลึกขึ้น หากจิตใจไม่นิ่ง ให้กำหนดจิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหรือที่จังหวะลมหายใจของคุณเอง การฝึกศพอาสนะควรทำก่อนและหลังการฝึกอาสนะเป็นประจำ ข้อควรระวัง: สำหรับผู้ฝึกที่มืปัญหาเรื่องหลัง เมื่อทำท่าศพอาสนะแล้วรู้สึกปวดหลัง หรือไม่สบายหลัง ให้ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้น หรือจะนอนตะแคงข้างก็ได้ Breathe in….hello moment Breathe out….I am here 

#SatitYoga