มิตรภาพ By Chotirose Jullapo

มิตรภาพ จริงใจ ง่ายๆ ชัดเจน คือสิ่งที่ได้รับจากสตูครูสถิต

สิ่งที่ครูให้ เรารับได้ โดย ไม่ต้องคิดเยอะ…

…ไม่ต้องคิดเยอะ คือ คำที่ติดปากครูสถิตเสมอ

ตัวตนของครูชัดเจน สามารถเห็นได้ในครั้งแรกที่เจอ ไม่สร้างภาพ ไม่สนใจว่าเราอยากฟังอะไร ครูให้แต่ความจริง อาจจะไม่รื่นหูแต่เข้าใจ ปฏิบัติง่าย ครู ให้ความรู้กับลูกศิษย์ด้วยใจและประสบการณ์ที่มากมายของครู

…ความเป็นธรรมชาติ คือ นิยามในการสอนของครู ใช้ธรรมชาติของร่างกายนำพา เข้าสู่อาสนะต่างๆ

และความเป็นธรรมชาติของตัวครูด้วยเช่นกัน ที่ทำให้เราเกิดความประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เจอ จนถึงวันนี้

….อาจเพราะเราชื่นชมครูมากๆ ลูกชายก็เลยพลอยได้รับแรงบันดาลใจจากครูสถิตด้วย และตามมาฝึกคลาสแอดวานซ์กับครูในครั้งหน้า

Chotirose Jullapo