ฝึกโยคะให้ใช้ 3 ใจ by Watcharee Punsuravet

ฝึกโยคะให้ใช้ 3 ใจ

ใจแรก คือ “ความตั้งใจ”
ทุกคนที่มานั่งอยู่บนเสื่อ ณ ขณะนี้ เพราะเรามีใจที่หนึ่งนี้ เราตั้งใจ เราถึงมา

ใจที่สอง คือ “ความใส่ใจ”
ความใส่ใจ หมายถึง ความสนใจด้วยความรัก นอกจากเราจะใส่ใจที่จะทำท่าให้ครบถ้วน สวยงามแล้ว ขอให้เราเพิ่มการใส่ใจในระหว่างทาง การฝึกโยคะคือการทำซ้ำๆ อาจจะมีบางจุดที่เราไม่เคยคิดถึง การวางเท้า ระยะเท้า การผ่อนไหล่ วันนี้เราจะลองมาใส่ใจในระหว่างทางให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการฝึกของเรา

ใจที่สาม คือ สิ่งที่นักเรียนทุกคนทำอยู่ตอนนี้ “การหายใจ” โยคะ คือ อาสนะประสานกับลมหายใจ ให้ความสำคัญกับท่าและลมหายใจเท่าๆ กัน