ทำไมเราจึงต้องฝึก Surya Namaskar By Parra Sawatvarakul

Surya Namaskar หรือ สุริยนมัสการ แปลตรงตัว ก็หมายถึงการคารวะ บูชาพระอาทิตย์ ที่อินเดียเชื่อว่าเริ่มมีการบูชาพระอาทิตย์มาตั้งแต่สมัยพระเวท ( Vedic age c.1500-c.500 BCE ) หรือไม่ต่ำกว่า 2500 ปีมาแล้ว

สำหรับคนฮินดูการบูชาพระอาทิตย์ถือเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยจะนำดอกไม้พร้อมเครื่องบูชามาที่ริมแม่น้ำคงคา และสวดไหว้บูชาสุริยะเทพทั้งเวลาเช้าและเย็น คนฮินดูเชื่อว่าสุริยะเทพคือผู้ให้แสงสว่างแห่งชีวิต ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์เราก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ในการฝึกโยคะชุดท่าไหว้พระอาทิตย์ประกอบด้วย 6 ท่าอาสนะ มีการเคลื่อนไหวจากท่าหนึ่งสู่อีกท่าหนึ่งอย่างต่อเนื่องรวม 12 จังหวะ โดยแต่ละท่าเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มทั้งความยืดหยุ่นและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย แต่การจะฝึกไหว้พระอาทิตย์ที่สมบูรณ์แบบจะต้องมีการฝึกจิต ลมหายใจ และสวดมันตราร่วมด้วยจึงจะได้ประโยชน์สูงสุด การฝึกไหว้พระอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยในเรื่องขับของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกาย และยังเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

รู้ถึงประโยชน์ของการฝึกไหว้พระอาทิตย์แล้ว ในการฝึกครั้งหน้า อย่าลืมให้ความสำคัญกับทุกท่วงท่าที่เคลื่อนไหว และอยู่กับลมหายใจของตนเอง

Namaste!!

Parra Sawatvarakul