ตีแผ่ชีวิตนักเรียน TTC ที่ Satit Yoga ภาคหนึ่ง (ปฐมบท) by Pantip Treerattanapitak

จากการฝึกโยคะในสตูดิโอมาหลายปี ทำให้เราเริ่มเกิดคำถามขึ้นมาว่าจริง ๆ แล้วโยคะคืออะไร เราโอมก่อนเริ่มคลาสไปทำไม ฝึกมานานแล้วแต่ทำไมยังฝึกเองที่บ้านไม่ได้สักที ทำไมไม่มีสมาธิ ไม่สามารถฝึกได้ลื่นไหลเหมือนในคลาสที่มีครูคอยนำ ไม่อยากปรับท่าโยคะให้ใคร เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รู้จริง กลัวสอนแล้วคนจำไปแบบผิด ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเริ่มศึกษา และพบว่า TTC น่าจะตอบคำถามของเราได้

TTC คืออะไร

TTC (Yoga Teacher Training Course) คือหลักสูตรอบรมครูโยคะ โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ 200 ชั่วโมง และ 500 ชั่วโมง ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรจะได้รับการออกแบบโดยสถาบันที่สอน

หลักสูตรที่จะมาเล่าให้ฟัง คือ หลักสูตรอบรมครูโยคะสากล 200 ชั่วโมง (RYT 200 Hatha Vinyasa Teacher Certification Course) ของ Satit Yoga ที่ได้รับการรองรับหลักสูตรโดย Yoga Alliance (YA) องค์กรโยคะ แบบไม่แสวงหากำไร ประเทศสหรัฐอเมริกา Yoga Alliance ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นเอกภาพ และความหลากหลายให้กับการสอนโยคะ เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีเครือข่ายที่ใหญ่มาก มีสถาบันสอนครูโยคะที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 7,000 โรงเรียน และมีครูที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 100,000 คน

ทำไมต้อง Satit Yoga

เหตุผลหลัก ๆ ที่เราเลือกเรียนที่ Satit Yoga

 • Place & Time: ความคุ้นเคยกับสถานที่ และเวลาการเรียน การเรียนวันเสาร์เต็มวัน หนึ่งวันต่อสัปดาห์ จึงไม่กระทบกับงานประจำและยังเหลือวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันให้ได้พักผ่อน
 • International Certification: เป็นหลักสูตรอบรมครูโยคะที่ได้รับการรับรองจาก Yoga Alliance สามารถขึ้นทะเบียนเป็นครูสอนโยคะสากลได้
 • Teaching Style: มีความคุ้นเคยกับวิธีการสอนโยคะของกลุ่มครูผู้สอนเป็นอย่างดี จึงค่อนข้างมั่นใจว่าเราเรียนด้วยความสนุก และได้รับความรู้อย่างเต็มที่หรืออาจจะมากกว่าที่คาดหวังไว้
 • Price: ราคาค่าเรียนที่จับต้องได้
 • Free Class Attendance: สามารถเข้าฝึกคลาสโยคะปกติของสถาบันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในช่วงของการฝึกอบรม (จริง ๆ ข้อนี้ข้อเดียวก็คุ้มเกินคุ้มแล้ว)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร และเรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร TTC ที่ Satit Yoga เน้นเรื่องของการฝึกฝน พัฒนา องค์ความรู้ ทำให้เข้าใจถึงปรัชญาและหลักการด้านศาสตร์แห่งโยคะ ควบคู่ไปกับศิลปะการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมให้เราเป็นครูสอนโยคะอย่างมืออาชีพ สิ่งที่จะได้เรียน มีดังนี้

 • เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ปรัชญาโยคะและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Yoga History & Philosophy)
 • กายวิภาคศาสตร์โยคะ (Yoga Anatomy)
 • ภาษาสันสกฤต และภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Sanskrit and English for Teaching)
 • ความเข้าใจและทักษะต่างๆ เรียนรู้การจัดร่างกายในท่าโยคะได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Art of Adjustment)
 • ฝึกท่าอาสนะอย่างละเอียด และเรียนรู้การหายใจแบบโยคีในรูปแบบต่าง ๆ ประโยชน์ ข้อควรระวังและการปรับใช้ในการสอน (Asana and Pranayama)
 • เรียนรู้เทคนิคและศิลปะการสอน การเรียบเรียงท่า และออกแบบ Sequenceในการสอน (Art of Teaching)

สิ่งที่เรียนเป็นการปูพื้นฐานการฝึกโยคะให้เราตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสิบ เรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่การยืนตรงด้วยเท้าไปจนถึงการยืนด้วยมือเลย ครูจะย้ำกับเราอยู่เสมอว่าการเป็นครูโยคะ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทุกอาสนะได้สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะร่างกายแต่ละคนต่างก็มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งสำคัญที่ครูโยคะต้องมี คือความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของโยคะ และถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้กับผู้อื่นได้ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม

แล้วหลักสูตร TTC ที่ Satit Yoga เหมาะกับใคร? ส่วนตัวเรามองว่าหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อทุกคนที่มีความสนใจศาสตร์ของโยคะ อยากทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐาน หรือสนใจสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาสนะ การร้อยเรียงท่า เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการฝึกโยคะของตนเองต่อไปในอนาคต และเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่น

การสมัคร การเรียน และการสอบ

สมัครง่ายมาก แค่แจ้งชื่อ กรอกใบสมัคร และชำระค่าเรียน(ให้ครบ) สิ่งที่ยากคือต้องจองให้ทัน เพราะไม่ว่า Satit Yoga จะเปิดหลักสูตรใด ก็เต็มอย่างรวดเร็วทุกครั้ง หลักสูตร TTC เป็นหลักสูตรที่มีคนจำนวนมากที่นับวัน นับเดือนรออย่างใจจดใจจ่อที่จะให้ครูเปิดสอน เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน

การเรียน จะเรียนกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น พักเบรคหนึ่งชั่วโมง สิริรวม 8 ชั่วโมงต่อวันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 21 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์ครูจะแจ้งผู้เรียนก่อนเสมอ ว่าเรากำลังจะฝึก และเรียนเรื่องอะไร เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวมาล่วงหน้า

ถึงการสมัคร และการเรียนจะดูว่าง่าย แต่ก็ไม่ใช่หลักสูตรแบบจ่ายครบจบแน่ เพราะทางสถาบันก็มีหลักเกณฑ์การจบสำเร็จหลักสูตรอยู่ด้วย ผู้ที่จะจบได้ต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 90% ของเวลาการเรียนทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) การสอบวัดระดับความรู้ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การเก็บชั่วโมงฝึกสอน 5 ชั่วโมง สำหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการเก็บชั่วโมงสังเกตการณ์การสอน 10 ชั่วโมง แบบฝึกหัด และการบ้านต่าง ๆ ที่จะได้รับมอบหมายตลอดการเรียน

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ถึงแม้คุณสมบัติของผู้เรียนจะระบุเพียงแค่มีประสบการณ์การฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน แต่ถ้าไม่เคยฝึกกับครูสถิตมาก่อน หรือไม่เคยออกกำลังกายนานกว่าหนึ่งชั่วโมง การก้าวเข้ามาฝึก และเรียนโยคะต่อเนื่องแปดชั่วโมงกับครู ก็น่าจะโหดพอสมควร คุณอาจจะหมดแรงไปก่อนตั้งแต่ชั่วโมงแรกก็เป็นได้

สองสามสัปดาห์ก่อนเปิดเรียน เป็นช่วงที่งานประจำเราถาโถมมาก และคลาสโยคะที่เราฝึกอยู่ประจำก็ยกเลิกไป ทำให้สบโอกาสที่จะหยุดการฝึกโยคะชั่วคราว (ตัวอย่างที่ไม่ดี) ถ้าเป็นไปได้ในช่วงก่อนเปิดเรียน แนะนำว่าควรเตรียมร่างกายให้พอคุ้นเคยกับการยืดเหยียด และความแข็งแรง ด้วยการฝึกโยคะ หรือการออกกำลังกายอย่างอื่นที่คุณถนัด แต่ก็พึงระวังไม่ให้บาดเจ็บ รวมไปถึงการพักผ่อน กินอิ่ม นอนหลับให้เต็มที่ เพื่อให้จิตใจแจ่มใสพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนในครั้งนี้

เปิดเรียนวันแรก

หนังสือและชุด Starter Kit ของผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดเรียงล้อมเป็นวงกลมอย่างดี เมื่อถึงเวลาเริ่มครูสถิต ครูต่าย และครูต้าร์ ก็เข้ามานั่งกลางวงและแนะนำตัวเพื่อเปิดคลาสเรียน TTC อย่างเป็นทางการ อธิบายสิ่งที่จะได้ฝึกฝน และเรียนรู้ตลอด 200 ชั่วโมงของหลักสูตร กฏระเบียบ เงื่อนไขต่าง ๆ ของการเรียนแบบละเอียดยิบ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แนะนำตัว ทำความรู้จัก และแชร์สิ่งที่คาดหวังของการมาเรียนร่วมกัน คลาสเรามีผู้เรียนทั้งหมด 26 คน มาจากที่ต่าง ๆ สุพรรณบุรี ระยอง กาญจนบุรี กรุงเทพฯ และนนทบุรี มีทั้งกลุ่มที่เป็นครูโยคะอยู่แล้ว ต้องการทบทวนพื้นฐานใหม่ อยากพัฒนาตัวเอง กลุ่มที่เคยฝึกกับครูสถิตมาบ้าง และชื่นชอบสไตล์การสอนของครู และสุดท้ายกลุ่มที่ฝึกกับครูสถิตเป็นประจำแบบเรา และสนใจอยากรู้จักศาสตร์โยคะให้มากขึ้น อยากเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เปิดเรียนวันแรก ใช่ว่าจะมานั่งพูดคุยกันชิล ๆ ไปเรื่อยเปื่อย ไม่ใช่แน่นอน ทันทีที่แจงรายละเอียดของหลักสูตรครบถ้วน และไม่มีคำถามใด ๆ จากผู้เรียนแล้ว ครูสถิตก็เรียกให้ทุกคนปูเสื่อ พร้อมเริ่มต้นการฝึกทันที ปรับพื้นกันใหม่ตั้งแต่ท่านั่ง ท่ายืน โฟลวยาวจัดเต็มตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง ครึ่งบ่ายเป็นช่วงของการเรียนภาคทฤษฎีกับครูต่าย และครูต้าร์ และวนกลับมาฝึกอาสนะกันใหม่อีกรอบก่อนจะแยกย้าย

แค่วันแรก ก็รู้ได้เลยว่าครูทั้งสามคนเต็มที่กับพวกเราแค่ไหน พร้อมที่จะแชร์และถ่ายทอดสิ่งที่ครูมีให้กับผู้เรียนแบบสุด ๆ จัดตารางแน่นเอี๊ยด เหมือนกลัวว่าเราจะเรียนไม่คุ้มกับที่จ่ายเงินมา ไม่มีช่วงเว้นว่างให้ได้อู้เลยสักนิด ต่อจากนี้ไปอีกหกเดือนเราค่อนข้างมั่นใจเลยว่าจะได้รับความรู้ตามที่คาดหวังไว้ และจบไปเป็นครูโยคะที่ดีได้แน่นอน

Namaste ॐ

Pantip Nok Treerattanapitak