ตีแผ่ชีวิตนักเรียน TTC ที่ Satit Yoga ภาคสอง by Pantip Treerattanapitak

เกริ่นนำถึง TTC จนถึงการเปิดเรียนวันแรกไปแล้ว ในตีแผ่ชีวิตนักเรียน TTC ที่ Satit Yoga ภาคหนึ่ง ครั้งนี้เราจะเล่าลึกลงไปอีกว่าเราเรียนกันอย่างไร ก่อนจะไปถึงช่วงของการสอบในโค้งสุดท้าย

ครูประจำหลักสูตร และครูพิเศษ (Guest Teacher)

ครูผู้สอนประจำหลักสูตรทั้งหมด 3 ท่าน

  • ครูสถิต กิ่งวงษา (ครูสถิต)- สอนภาคปฏิบัติ การฝึกสอน และการฝึกปราณายามะ
  • ครูชยพัทธ์ ภักดี (ครูต้าร์) – สอนภาคทฤษฎี การฝึกสอน และการฝึกปราณายามะ
  • ครูธนินท์ธร ภักดี (ครูต่าย) – สอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกสอน

ภาคปฏิบัติ (Asana Practice)

การฝึกอาสนะ Hatha Vinyasa กับครูสถิต โดยเรียงไปตามลำดับจากท่าพื้นฐานไปจนถึงท่าอาสนะขั้นสูง Surya Namaskar A, B, Classical, Master Sequence และ Advanced Sequence ที่ออกแบบโดย Satit Yoga

การฝึกปราณายามะ และการฝึกสมาธิ (Pranayama and Mediation)

การเรียนรู้การหายใจแบบโยคี ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของลมหายใจอย่างละเอียด และถูกต้อง ร่วมกับการทำงานของกล้ามเนื้อ อวัยวะของร่างกาย ประโยชน์ และเทคนิคของแต่ละรูปแบบ

การฝึกสอน (Practicum)

การเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นผู้นำฝึกโยคะ การจัดปรับท่าให้กับผู้ฝึก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ภาษาพูดและท่าทางในการสอน

ภาคทฤษฎี (Theory)

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ปรัชญาโยคะ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเจาะลึกรายละเอียดท่าโยคะทั้งหมดที่เราฝึกในภาคปฏิบัติ การออกแบบคลาสเรียน และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสตร์แห่งโยคะ

 

การเรียนในหนึ่งวันจะเริ่มด้วยการฝึกปราณายามะ การฝึกสมาธิ และอาสนะในช่วงเช้า ช่วงบ่ายเป็นการเรียนทฤษฎี และฝึกสอน ฝึกจัดร่างกายในท่าโยคะ ดังนั้นเราก็จะได้พบกับครูทั้งสามท่านทุกสัปดาห์ รวมถึงสัปดาห์ที่เป็นคลาสของครูพิเศษ (Guest Teacher)

  • ครูจันทร์ทิพย์ (ครูหมวย) – กายวิภาคศาสตร์โยคะ
  • ครูวรารักษ์ สู่โนนทอง (ครูเก๋) – โยคะหัวเราะ และโยคะนิทรา

กายวิภาคศาสตร์โยคะ

กายวิภาคศาสตร์โยคะ (Yoga Anatomy) คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ และข้อต่อทั้งหมดของร่างกาย หลักการทำงาน และผนวกองค์ความรู้นั้นเข้ากับโยคะ เพื่อให้เราเข้าใจการจัดวางร่างกายที่ถูกต้องของแต่ละอาสนะที่เป็นไปตามกายวิภาคของมนุษย์

โยคะหัวเราะ และโยคะนิทรา

โยคะหัวเราะ (Laughter Yoga) คือ การผสมผสานการหัวเราะแบบไม่มีเงื่อนไข เข้าร่วมกับการหายใจแบบโยคะ (ปราณยามะ) เป็นการฝึกให้ร่างกาย จิตใจผ่อนคลาย และเข้าสู่สภาวะของสมาธิได้ดีขึ้น

โยคะนิทรา (Yoga Nidra) คือ การฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลายทั้งภายในจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกของแต่ละบุคคล ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ และผ่อนคลายทางร่างกาย และจิตใจ

แบบทดสอบ และการบ้าน

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่สอนไปจริง ๆ ครูมักจะจัดให้มีการทดสอบแบบไม่บอกล่วงหน้าภายในคลาส ให้เราได้ลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลา เช่น การสอบ Oral สำหรับ Surya Namaskar และการบ้านที่เราจะต้องทำส่งในระหว่างสัปดาห์ เช่น วิดีโอการนำฝึก Surya Namaskar ภาษาอังกฤษ และสันสกฤต

การฝึกนอกห้องเรียน

การฝึกนอกห้องเรียนมีส่วนสำคัญมาก(กกกกก) ที่จะทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น และทันกับการเรียน TTC ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติ ด้วยตนเอง ทบทวน Master sequence หรือการเข้าคลาสฝึกที่อื่น ๆ

และสุดท้ายคือการเริ่มฝึกสอน โดยเราสามารถนำ Master sequence ที่เรียนไปสอน หรือนำไปปรับเพื่อให้เหมาะสมกับคลาสที่เรากำลังจะสอนได้เลย ซึ่งการสอนจะทำให้เราได้พบเจอกับปัญหา ได้ฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และนำประสบการณ์ที่เราเจอ มาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ หรือปรึกษากับครูทั้งสามท่านได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม Facebook Group และในคลาสระหว่างเรียน

ข่าวร้าย… สตูฯปิดแบบไม่มีกำหนด

ณ สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างที่การเรียน TTC กำลังอยู่ในช่วงเข้มข้น เราก็ได้รับข่าวร้ายนั่นคือการแจ้งปิด Satit Yoga Studio แบบไม่มีกำหนด เพราะความกังวลต่อสถานการณ์โควิด -[]-

เนื่องจากจำนวนผู้เฝ้าระวัง และผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การประกาศปิดครั้งนี้จึงมีขึ้นเพื่อป้องกัน และมั่นใจว่าทุกคนจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

โควิดหยุดเราไม่ได้

ถึงสตูฯ จะปิด แต่ครูเราก็ไม่หยุดสอน ไม่มีอะไรปิดกั้นพลังการถ่ายทอดความรู้ของครูเราได้เลยจริง ๆ

เว้นไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ ครูก็เปิดสอนในรูปแบบของออนไลน์ขึ้น ผ่านทาง Zoom และ Facebook Live สำหรับภาคปฏิบัติหนึ่งชั่วโมง และเพิ่มเป็นสองชั่วโมง เมื่อทุกคนปรับตัวได้มากขึ้น สำหรับภาคปฏิบัติ และทฤษฎี รวมถึงยังคงมีการบ้านที่จะต้องทำส่งในระหว่างสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ช่วงสถานการณ์โควิด นอกจากสตูฯ จะปิดแล้ว เราก็ต้องลดการเดินทางให้มากที่สุด การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน คนส่วนมากต้องปรับเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work form home) โรงเรียนปิดเรียนแบบไม่มีกำหนด เราได้อาศัยประโยชน์จากเวลาที่มีมากขึ้นเมื่อไม่ต้องเดินทาง ด้วยการเริ่มสอนโยคะให้กับคนในครอบครัว และเพื่อน ๆ ในรูปแบบออนไลน์

กลับสู่ห้องเรียนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม

เกือบสองเดือนเต็ม ที่เราต้องอยู่ในฐานะนักเรียน TTC ออนไลน์ แม้จะได้เรียนอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มฝึกสอนโยคะบ้าง แต่มันก็ไม่สามารถชดเชย หรือเทียบเท่ากับการเรียนในห้องเรียนจริงได้เลย

เมื่อสตูฯ ประกาศต้อนรับผู้เรียนให้กลับมาเจอกัน ทุกคนจึงดีใจมากที่จะได้กลับไปฝึก ได้เรียนแบบเต็มที่สักที แต่การกลับมาในรอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมสักทีเดียว

เงื่อนไขการกลับเข้าสู่ห้องเรียนในรอบนี้ คือทุกสัปดาห์ ทุกคนจะต้องลงชื่อเพื่อเลือกว่าจะเรียนที่สตูฯ หรือออนไลน์ สำหรับคนที่เลือกมาเรียนที่สตูฯ เมื่อมาถึง เราจะได้รับการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย และเข้าเรียนคนละห้องเรียนสลับกัน เพื่อเป็นการรักษาระยะห่าง (Physical Distance) ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ครูผู้สอนทั้งสามท่าน จะใส่ Face Shield ตลอดการสอน และให้ผู้เรียนทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่สตูฯ ยกเว้นช่วงที่เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับคนที่เลือกออนไลน์ ก็จะเป็นการฝึก และเรียนผ่าน Facebook Live ตลอดทั้งวันไปพร้อม ๆ กัน

ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทำให้ TTC Satit Yoga รุ่น 1 ไม่สามารถเรียนจบได้ตามกำหนดการณ์เดิม วันสอบต่าง ๆ และวันจบหลักสูตรถูกเลื่อนออกไป เพื่อให้เราเก็บชั่วโมงเรียนได้ครบตามหลักสูตรจริง ๆ

การเรียน 200 ชั่วโมง ระยะเวลา 5 เดือน ดูเหมือนจะนาน แต่รู้สึกตัวอีกที ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ เรากำลังเข้าสู่โค้งสุดท้าย คือสัปดาห์แห่งการสอบ สอบ และสอบ และใกล้จะได้ชื่อว่าเป็นครูโยคะรุ่นที่ 1 ของ Satit Yoga กันแล้ว

Namaste ॐ

Pantip Nok Treerattanapitak