จากผู้ฝึกมาเป็นผู้นำ by สุดจิตต์ มีแสง

#จากผู้ฝึกโยคะมาเป็นผู้นำฝึกโยคะ#

เริ่มจากวันแรกของการฝึก และ เรียนรู้ทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์ของโยคะ เรียนรู้เกี่ยวกับ Anatomy การใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษกับร่างกายของคนเรา เรียนรู้การจัดระเบียบร่างกาย เรียนรู้เทคนิคที่ลึกขึ้นและเริ่มรู้วิธีและขั้นตอนในการสอน การร้อยเรียง sequence ให้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุด เรียนรู้ถึงลมหายใจ ที่ต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกาย และสามารถนำลมหายใจนั้นไปสู่ อาสนะ ที่ยากขึ้น รู้สึกถึงลมหายใจนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากสามารถนำพาร่างกายของเรา ให้เกิดความเบาและสบายได้ ย้อนไปถึง การเรียนรู้ สามารถ นำ Anatomy มาใช้กับโยคะได้ดีเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น การพับลำตัวลงหาหน้าขา(uttanasana)ถ้ามีความตึงที่ hamstring เราก็สามารถบอกให้เขางอเข่ายืดหลังตรงได้ แต่ถ้าเรา มองไปที่กล้ามเนื้อ ลักษณะการหดตัวจะทำตรงข้ามกัน นั่นหมายถึง hamstring ตึง ก็มองไปที่กล้ามเนื้อหน้าขา (quadriceps femoris) ให้เขาทำงานมากขึ้น hamstring ก็จะคลายตัวลง เป็นต้น
ดังนั้นการที่เราได้มาศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้นำฝึกโยคะครั้งนี้ เราได้ประโยชน์อย่างถ่องแท้กับตัวเราเองและผู้ที่มาฝึกกับเราด้วย
(#)นมัสเต(#)

ที่มา สุดจิตต์ มีแสง
ภาพประกอบ สุดจิตต์ มีแสง