“จักระ” ขุมพลังแห่งชีวิต By Panida Padungvichean

“จักระ” ขุมพลังแห่งชีวิต

Story By : Panida Padungvichean

Illustrated By : Duairak Padungvichean

 

ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เป็นเรื่องซับซ้อน หากเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางแพทย์ หรือร่ำเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ คงเป็นเรื่องยากที่จะได้ทำความรู้จักกับร่างกายของตัวเอง…ได้อย่างลึกซึ้ง

แต่เป็นเรื่องน่ายินดี ที่ “โยคะ” มีศาสตร์ที่เรียกว่า “จักระ” ให้เราสามารถทำความรู้จัก “ขุมพลังเบื้องต้นของร่างกาย” ได้ด้วยตัวเอง…..

“จักระ” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง กงล้อ “เป็นศูนย์รวมพลังงานของมนุษย์” ซึ่งเรียงตัวอยู่ตามจุดสำคัญ 7 จุดของร่างกาย มีสภาพเป็นคลื่นของพลังงาน ที่ไหลวนอยู่ทั่วร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานของอวัยวะต่างๆ ให้สมดุล เป็นปกติ  การหมุนวนของจักระ เกิดจากลมหายใจเข้าออก ของตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงสามารถ “กระตุ้นการทำงานของจักระ ได้ด้วยลมหายใจที่แข็งแรง” ซึ่ง การฝึก “โยคะ” เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้มนุษย์ มีลมหายใจ ที่แข็งแรง และสมดุล

“จักระ” เรียงตัวอยู่ตามตำแหน่งที่ตั้งของสมอง ไขสันหลัง และในต่อมไร้ท่อ ต่างๆ การกระตุ้น “จักระ” จึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของสมอง และระบบประสาทของร่างกาย นั่นหมายความว่า… 

ยิ่งจักระ ของเราแข็งแรง มากขึ้นเท่าไหร่ สมองของเราก็ยิ่งมีการพัฒนา ส่งผลทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง สมบูรณ์มากขึ้น 

 

“จักระ” ทั้ง 7  

  • จักระที่ 1 มูลธาร Muladhara หรือ Root Chakra ตั้งอยู่บริเวณกระดูกก้นกบ ปลายสุดของกระดูกสันหลัง เป็นรากฐานของระบบพลังงาน เป็นพื้นฐานพลังของชีวิต หากจักระนี้แข็งแรง จะส่งผลต่อความมั่นคงทางร่างกาย และจิตใจ ท่าโยคะ ที่ใช้ในการฝึกความแข็งแรงให้ จักระที่ 1 เช่น ท่า Butterfly  / Triangle / Forward Fold / Squat / Child’s Pose / Bridge Pose / Easy Pose / Mountain Pose 
  • จักระที่ 2 สวาธิษฐาน  Svadhisthana หรือ Sacral Chakra ตั้งอยู่เหนืออวัยวะเพศ ต่ำกว่าสะดือประมาณ 2 นิ้ว เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับอารมณ์พื้นฐาน พลังทางเพศ หากจักระนี้แข็งแรง จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  ท่าโยคะ ที่ใช้ฝึกกระตุ้นจักระที่ 2 เช่น ท่า Butterfly  / Low Lunge / Triangle  / Warrior 2 / Reverse Warrior / Squat / Pigeon  / Frog / Child’s Pose / Goddess Pose
  • จักระที่ 3 มณีปุระ Manipura หรือ Solar Plexus Chakra ตั้งอยู่บริเวณแนวหลังสะดือ ตัดกับกระดูกสันหลัง เป็นศูนย์กลาง เป็นขุมพลังของร่างกาย ควบคุมการทำงานระบบทางเดินอาหาร และการย่อยอาหารทั้งหมด หากจักระนี้มีความแข็งแรง จะมีความมั่นใจในตัวเอง มีอารมณ์ขัน ร่าเริงแจ่มใส ท่าโยคะ ที่ใช้ฝึกกระตุ้นจักระที่ 3 เช่น ท่า Warrior 1 2 3 / Reverse Warrior / Boat Pose / Plank Pose / Side Plank / Bow Pose / Bhujangasana
  • จักระที่ 4 อนาหะตะ Anahata หรือ Heart Chakra ตั้งอยู่ตรงแนวหัวใจ ตัดกับกระดูกสันหลัง เป็นศูนย์รวมความรัก ความเมตตา หากจักระนี้แข็งแรง จะมีความรัก ความเมตตาสูง เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์  ท่าโยคะที่ใช้กระตุ้นจักระที่ 4 เช่น ท่า Backbend / High Lunge / Low Lunge / Camel Pose / Wheel Pose / Fish Pose / Reclining Bound Angle Pose
  • จักระที่ 5 วิศทะ Vishuddha หรือ Throat Chakra ตั้งอยู่บริเวณแนวไหล่ ตัดกับกระดูกสันหลัง หรือตรงลูกกระเดือก เป็นจุดกำเนิดของการสื่อสาร ระบบทางเดินหายใจ หากจักระนี้แข็งแรง จะมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน มีวาทศิลป์ ท่าโยคะที่ใช้กระตุ้นจักระที่ 5 เช่น ท่า Shoulder Stand / Camel / Fish Pose / Plow Pose / Cat & Cow / Cobra Pose
  • จักระที่ 6 อาชณะ Ajna หรือ Third Eye Chakra ตั้งอยู่ตรงกลางหน้าผาก เหนือระหว่างคิ้ว เป็นจุดกำเนิดของปัญญา เป็นตาที่ 3 ควบคุมการแสดงออกทั้งหมดในร่างกายมนุษย์ การมองเห็น การได้ยิน หากจักระนี้แข็งแรง จะสามารถเข้าสมาธิได้ดี มีญาณวิเศษ สัมผัสสิ่งเหนือธรรมชาติได้ ท่าโยคะที่ใช้กระตุ้นจักระที่ 6 เช่น ท่า Eagle Pose / Dolphin / Downward Facing Dog / Forward Fold / Fore Arm Stand / Child’s Pose / Paschimottanasana / Head To Knee Pose
  • จักระที่ 7 สหัสราระ Sahasrara หรือ Crown Chakra ตั้งอยู่ตรงกลางกระหม่อม ควบคุมระบบประสาททั้งหมดของร่างกาย เป็นจุดรับพลังจักรวาล และกระจายไปทั่วร่างกาย ควบคุมจิตใต้สำนึก อารมณ์ และปัญญา หากจักระนี้แข็งแรง จะมีสมาธิ ตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถสัมผัสกับจิตวิญญาณ สิ่งเหนือธรรมชาติได้ ท่าโยคะ ที่ใช้กระตุ้นจักระที่ 7 เช่น ท่า Svasana / Tree Pose / Head Stand / Seated Meditation / Rabbit Pose

 

เมื่อเรารู้ว่า “จักระ”  หรือ “ขุมพลังแห่งชีวิต” ทั้ง 7 มีความสำคัญ และส่งผลต่อร่างกายของเรา

อย่างไรแล้วนั้น  อีกทั้งเรายังสามารถกระตุ้น “จักระทั้ง 7” ให้แข็งแรง มีพลังหมุนเวียนทั่วร่างกาย ได้ด้วย “การฝึกโยคะ” เป็นประจำ…

“ขุมพลังแห่งชีวิต” ของมนุษย์ จะแข็งแรง หรือ อ่อนแอ เพียงใด จึงขึ้นอยู่กับตัวเรา เพียงผู้เดียวเท่านั้น…

เริ่มต้นสะสม “พลังแห่งชีวิต” ด้วย “การฝึกโยคะ” …. 

ขอพลังจงสถิต กับทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้…เป็นต้นไป…