ความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง by Aom Anongpan

ความสุขที่ได้อยู่กับตัวเอง

ความสุขของแต่ละคนมีหลายรูปแบบ สุขที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ สุขที่ได้กินอาหารที่อยากกิน สุขที่ได้อยู่กับคนที่รัก หรือ สุขที่เห็นคนอื่นสุข

สำหรับตัวเอง ที่ตัดสินใจมาทำหน้าที่แม่เต็มเวลา ตลอดมาคิดเสมอว่าความสุขของลูกคือความสุขของเรา เป็นสมการที่แปรผันตามกันแน่ๆ ส่วนการตัดสินใจมาฝึกโยคะ ก็เริ่มมาจากการอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูก อยู่กับครอบครัวไปนานๆ หรือก็คือ เริ่มจากการอยากให้ลูกมีความสุขนั่นเอง แต่เมื่อได้มารู้จัก เรียนรู้  และฝึกโยคะแล้ว ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขณะเราฝึก กลับไม่ใช่การการคิดพะวงถึงคนอื่นหรือถึงกระทั่งคนที่เรารัก แต่เป็นความรู้สึกถึงความสุขที่ใจได้อยู่นิ่งแม้ร่างกายจะเคลื่อนไหว ความสุขที่ใจได้อยู่กับร่างกายตัวเอง ไม่ใช่ร่างกายคนอื่นหรือความคิดของคนอื่น

เมื่อถึงวันนี้ โยคะไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่โยคะคือวิถีที่ทำให้ใจรู้สึกอิ่มเอม การได้อยู่กับตัวเองทำให้เข้าใจว่าความสุขของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนไหน เมื่อเรามีความสุข คนรอบข้าง คนที่เรารักจะสัมผัสได้ และความสุขใจที่เราได้จากโยคะนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังคนเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว

ขอบคุณโยคะ ขอบคุณครูโยคะทุกท่าน ขอบคุณตัวเองและครอบครัว และขอบคุณทุกอย่างรอบตัวเรา

Aom Anongpan