WELCOME TO SATIT YOGA

SATIT YOGA

สถิตโยคะ สตูดิโอ คือสถานที่สำหรับฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ ที่นำเสนอรูปแบบการสอนโยคะในแนวผสมผสานไว้ได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ดำเนินการสอนโดยครูสถิต กิ่งวงษา และครูผู้มากประสบการณ์อีกหลายท่าน แนวการสอนมีหลากหลายสไตล์ เช่น Basic Yoga , Advanced Yoga ,Hatha, Power, Flow, Vinyasa, Ashtanga

Power Yoga

เป็นการฝึก Yoga ที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อทุกๆส่วน ผสมผสานการเคลื่อนไหวของร่างกายไปพร้อมๆกับการใช้ลมหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการนำท่าทั่วไปใน Hatha Yoga มาเรียงลำดับเป็นชุดท่า และทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง  ที่สำคัญที่สุดใน Power คือ การค้างท่า สลับกับการเคลื่อนไหว  เพื่อเน้นให้ใช้พลังกล้ามเนื้อ (Muscular energy) อย่างเต็มที่ และท่าโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้พลัง  เพื่อสร้างความแข็งแรง เพื่อเน้นการเผาผลาญไขมันในร่างกาย  และกระชับสัดส่วนให้ได้รูปร่างสวยงาม

Hatha Yoga

หะฐะโยคะ เป็นแนวการฝึกโยคะแบบดั้งเดิม  เรียนรู้การฝึกโยคะท่าพื้นฐานที่เรียกว่า”อาสนะ” เพื่อสร้างความสมดุลและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกายในทุกๆส่วน  พร้อมทั้งฝึกการควบคุมลมหายใจแบบโยคีที่เรียกว่า ปราณยามะ  เหมาะสำหรับผู้ฝึกระดับเริ่มต้น และผู้ฝึกทุกระดับ

Free Style

เป็นการฝึกโยคะแนวผสมผสาน  ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาอย่างต่อเนื่อง ไหลลื่น กระตุ้นการทำงานของจักระทั้ง7 เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง มีชีวิตชีวา คล่องแคล่ว  เน้นการเชื่อมโยงพลังงานจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง และเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวด้วยลมหายใจ เน้นการใช้และสร้างพลังงานให้หมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายไปทั่วร่างกาย  

200HR HATHA VINYASA YOGA TEACHER TRAINING

สถิตโยคะ เป็นสถาบันสอนโยคะที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองหลักสูตรครูโยคะจากสถาบันโยคะนานาชาติมาตรฐานสากลโลก YogaAlliance USA
ดำเนินการสอนโยคะ นำเสนอรูปแบบการสอนโยคะในแนวผสมผสานไว้ได้อย่างลงตัว เป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับผู้ฝึกทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย
สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูโยคะจากสถิตโยคะ สามารถขึ้นทะเบียนขอรับรองจากสถาบัน Yoga Alliance เป็นครูโยคะสากลได้ (RYTs)

What our clients say